Venus overgang 08-06-2004

Een Venusovergang ontstaat als de planeet Venus vanuit de aarde gezien zich precies voor de zon verplaats bij de benedenconjunctie ( als hij van avond- naar morgenster veranderd ) . Dit precies voor de zon bewegen is een zeldzaam gebeuren. Het vindt altijd plaats in paren met een onderlinge tijd van 8 jaar maar met een tussentijd van meer dan 100 jaar. Zo vond er ook een plaats op 6 juni 2012 ( maar helaas regen op dat moment). De voorlaatste hebben zich voor gedaan op 9 dec. 1874 en 6 dec. 1882. De eerst volgende zijn op 9 dec. 2117 en 8 dec. 2125.

Saturnus 21-03-2011 ( hoe scherp wordt je foto?)

Bij planeetfotografie wordt de scherpte van het beeld vooral bepaald door eigenschappen van de atmosfeer waar we doorheen kijken. Door temperatuurverschillen in die atmosfeer en optredende stromingen wordt het beeld ongunstig beïnvloedt en neemt de kwaliteit van het verkregen beeld af. Eenieder zal weten dat de sterren twinkelen maar realiseer je dat dit door de atmosfeer wordt veroorzaakt want de helderheid van sterren is steeds gelijk. De kwaliteit van het zicht door de atmosfeer wordt omschreven door de term; seeing ( hiervoor is geen Nederlands woord beschikbaar).

Saturnus 08-04-2010

Saturnus 08-04-2010.

Hier kun je nog een zwakke restant zien van een wervelstorm op het zuidelijk deel van de atmosfeer van Saturnus. Op Saturnus zijn dergelijk stormen erg zeldzaam terwijl op Jupiter er altijd van dergelijke stormen sprake is. De Rode Vlek is daarvan het meest sprekend voorbeeld maar soms vormt er zich ook een kleine rode vlek die dan de Baby Red Spot wordt genoemd ( zie item Jupiter)

Mars

Ingediend door Jac Brosens op ma, 05/20/2013 - 14:20
Hier een reeks opnamen van Mars rond de oppositie van 24 dec. 2007. Opvallend is hoe snel de schijnbare diameter van Mars na zijn oppositie weer afneemt. Bij de planeet Mars en ook Venus is door de verhouding van hun baan t.o.v. de aardbaan de verschillen in de grootte zoals wij hem zien dan ook het groots van alle planeten.

Klik op foto voor de volle resolutie.

Collimeren prismakijkers

Ingediend door Jac op zo, 04/07/2013 - 17:15

Aan een prismakijker moet de simpele eis worden gesteld, dat door beiden helften een object in precies dezelfde richting wordt gezien. Dat betekent, dat de optische assen van de twee kijkerdelen precies parallel moeten lopen. Als er in deze een grote fout aan de orde is zie je, als je met die kijker waarneemt, twee beelden, die onderling verschoven zijn en is het heel duidelijk, dat er iets niet in orde is. Men spreekt dan over een prismakijker met een collimatiefout. 

Deepsky

Met de term Deepsky worden opnamen bedoeld van lichtzwakke opjecten zoals nevels, melkwegstelsels, sterhopen e.d. Deze opnamen hebben een lange belichtingstijd nodig ( soms enkele uren). Door het licht in deze lange tijd te verzamelen kunnen deze lichtzwakke objecten zichtbaar worden op de foto's. In de praktijk gebeurt dit meestal door het resultaat van een reeks opnamen van enkele minuten belichtingstijd bij elkaar op te tellen. Pas met de digitale techniek is deze manier van werken beschikbaar gekomen en kunnen amateurs met relatief kleine kijkers zo heel mooie resultaten behalen.