Aanpassen HEQ6 aan persoonlijke wensen.

Als je als zelfbouwer overstapt naar kant en klaar gekocht spul zoals bij mij met de HEQ6 ontkom je er niet aan dat er altijd ideeën opborrelen om de nadelen of onhebbelijkheden die je van je aankoop ervaart te verbeteren.

Zo vindt ik het zeer onhandig dat je de wormen niet met een knop direct kunt verdraaien. Je moet daarvoor altijd de sturing opstarten en de hele initiatie doorlopen. Ook is het daardoor erg lastig de worm en het wormwiel met de juiste speling af te stellen omdat je niet zelf kunt voelen hoe de worm in het wormwiel ingrijpt. Met een kleine modificatie is dit probleem op te lossen.

 

Breng na het demonteren van de wormen op het einde van de as en gat aan van 6 mm dat 10 mm diep is. Lijm met een juiste Loctite er een asje in waarop je dan een bedieningsknop kunt aanbrengen. Uiteraard moet er dan in het zwarte afsluitdopje ook een gat ( 7 mm ) worden aangebracht. Uiteraard realiseer ik me dat door mijn fijn mechanische achtergrond en daarbij behorende faciliteiten dergelijke ingrepen een fluitje van een cent zijn maar dat dit niet voor iedereen geldt. Want let wel dit is geen werk wat je niet met de handboormachine op de workmate kunt uitvoeren, hier is toch wel een vakman met een draaibank(je) nodig om dat tot een goed einde te brengen

Verder vindt ik het ook niet logisch dat alle optiek die de montering moet gaan dragen aan één zijde komt te hangen met aan de andere kant de tegengewichten. Hierdoor is de belasting van de montering altijd beduidend hoger dan het gewicht van de optiek. Als je werkt met een hoofdinstrument en een volgkijker en je plaats de volgkijker op de andere zijde heb je daardoor veel minder tegengewicht nodig. Om dit mogelijk te maken had ik in eerste instantie aan de anders zijde een klem voor een Vixenrail aangebracht. Door een gat in het midden daarvan bleef de as voor plaatsen van de tegengewichten gewoon beschikbaar.

   

In de praktijk werkte deze oplossing niet zo goed omdat de guidescoop op die positie niet voor genoeg tegengewicht zorgde en er geen originele tegengewicht meer kon worden aangebracht. Dit bracht me er toe- zo gaat dat bij zelfbouwers-om die zijde van de montering te voorzien van een langere sluitbus zodat de guidescoop verder naar buiten kon worden geplaatst. Tevens heb ik aan beide zijden een ADM-Dual adapterplaat voorzien zodat ik de grote Losmandy rail als wel de Vixenrail kon gebruiken.

Daar mijn eigenbouw montering volgens Duits model is was ik gewend me vrijwel nooit druk te maken over een meridiaanflip. Het statief van Skymaster is wat dat betreft veel minder gunstig vormgegeven waardoor er altijd een meridiaanflip nodig is en dit is dan ook een vast onderdeel van het besturingssysteem. Daar bij de gebruikelijke configuratie het statief heel dikwijls de volgkijker aan de andere zijde als het hoofdinstrument zal blokkeren ontstond het idee om de bevestiging van de montering op het statief te veranderen. Dat hield in dat ik het onderste deel van de montering heb omgedraaid. 

Daarvoor moest wel een en ander worden aangepast vooral wat de verstelling voor de pooluitlijning betreft. Voordeel daarvan is dat het probleem van de minder stabiele werking van de poolverstelling wordt opgelost. Door de commerciële eis dat hun montering op elke plaats op de wereld op de hemelpool moet kunnen worden uitgelijnd heeft de pooluitlijning een hele grote bereik. Het nadeel hiervan is dat door de lange schroeven deze minder stabiel is op onze breedte en deze modificatie lost dit op. Verder moest ik ook een beetje extra ruimte creëren omdat anders net onze poolhoogte niet bereik kon worden. Met de gerealiseerde aanpassingen kan ik nu ruim 52° halen en de poolverstelling werkt nu veel beter. Hier een overzicht van de nodige extra aanpassingen.

Door nu de montering te plaatsen op een eerder gebouwd statief naar Duits model (knikzuil) kan ik nu met mijn meest gebruikte mobiele setup – een 150mm F5 en een 114mm f4 newton - de hele nacht fotograferen zonder dat er een meridiaanflip nodig is. De functie van hoofdinstrument en volgkijker kunnen bij deze setup zonder problemen onderling gewisseld worden.

Daar ik op de montering een USB-hub heb geplaatst die alle signalen van montering, EOS- camera, volgcamera e.d. ontvangt, kan ik met één voedingskabel en een USB- repeater-kabel de zaak op afstand sturen. Op deze manier heb ik zonder problemen gewerkt met 24 meter tussen computer en montering. Hierbij werd dan gebruik gemaakt van 2 x 12 mtr. repeaterkabel.

De setup met een C9,25 en de 150mm F5 newton. Ook hier is geen meridiaanflip nodig en de balans is van dien aard dat er geen extra tegengewichten nodig zijn. Het plan is nu om de USB-hub en de voedings-aansluitingen in een kastje onder te brengen en dat te bevestigen op de kop van de montering. Dan kunnen de voedings- en USB-kabel door de uuras naar beneden worden gevoerd want een poolzoeker gebruik ik niet. De pooluitlijning doe ik met een laserpointer en hoe dat gebeurt kun je HIER zien. Doordat dan de diversen kabels aangesloten zijn op het bovendeel van de montering zal er bij het slewen minder snel problemen met deze kabels ontstaan omdat de aansluitpunten dan ook mee bewegen.

Recente verdere aanpassingen.
 
De wormen die zowel de uur- als declinatieas aandrijven krijgen grote krachten te verwerken in de lengterichting (axiale belasting) bij b.v. windvang op de ota of bij onbalans en dat soort dingen. Dit omdat de diameter van de wormwielen maar 90 mm is. Dus via een hefboom van slechts 45 mm moet de worm deze krachten weerstaan. Nu zijn de wormen gelagerd in twee gewone groefkogellagers. Nu zijn groefkogellagers primair bedoeld om de radiale krachten op te vangen en minder geschikt om axiale krachten te weerstaan. Daarvoor zijn hoekcontactlagers of de speciale axiaal lagers bedoeld.

Een hoekcontactlager kan zowel radiaal als axiaal krachten opvangen maar het axiaal lager kan geen radiale krachten opvangen en moet dus altijd in combinatie met een ander (radiaal)lager worden toegepast.

Daar in de (kleine) afmeting die hier aan de orde is geen hoekcontactlagers bestaan heb ik om op dit punt de lagering van de wormen te verbeteren gekozen om daarvoor extra axiaal lagers toe te voegen. Tevens is ook de tandwieloverbrenging van motor naar worm vervangen door een tandriem overbrenging. Voor dit laatste zijn ombouwsetjes verkrijgbaar die je voorzien van het riempje en de nodige tandriempulleys die dan relatief simpel zijn te aan te brengen. Voor het aanbrengen van de radiaallager zijn de sluitringen ( die in het huis verzonken zitten) vervangen door schroefbussen die buiten het huis uitkomen. Aan een zijde wordt die vast op de zijkant aangedraaid en de andere kant laat nu toe door het aandraaien en dan te blokkeren met een tweede ring de wormwielas heel precies tussen zijn lagers op te sluiten. Zie de foto’s hierna,

Foto 1 laat de opbouw van de nieuwe lagering zien

 

Foto 2 laat de plaats van de lagers op de as zien. Nu zijn aan de buitenkant van de kogellagers de axiaallagers aangebracht.

 

Foto 3 laat zien hoe de as nu is opgesloten in het huis en foto 5 laat de eindsituatie zien.

 

Als eerste moet nu met sluitbus a en ring b de worm zodaning worden opgeloten dat je een hogere weerstand begint te voelen bij het roteren van de wormas. Dan is de axiale instelling verzorgt en kan op de de gebruikelijke manier de worm op het wormwiel worden afgesteld. Ook hier weer voelen wanneer de rotate zwaarder gaat doordat de worm op het wormwiel ingrijpt. Als dat is uitgevoerd moet de motor worden verschoven totdat de tandrien strak op de pulleys ligt.

Dan is de zaak weer klaar voor gebruik.