Modificeren scherpstelsysteem Celestron C9,25

Het is een bekend gegeven dat een telescoop van het SCT-type last heeft van wat men noemt mirrorflip. Voor het instellen van het focus wordt de primaire spiegel met een stelschroef over de centrale buis verschoven. Doordat die beweging via een hefboom van stelschroef naar spiegel wordt gebracht zal door speling tussen spiegel en buis de spiegel tijdens veranderen van bewegingsrichting een kleine kanteling ondergaan. In de figuur laat ik via een animatie dit zien.

Die kanteling is wisselwaar zeer gering maar door het sterk vergrotend effect van de optische systeem kan het behoorlijk storend zijn. Zo kan het gebeuren dat bij sterke vergrotingen zoals bij planeet waarneming het omkeren van de focus verstelling de planeet uit het gezichtsveld verdwijnt. Zo merk ik ook op dat bij deepskyfotografie door de positieverandering van de ota tijdens de belichtingsperiode de spiegel een weinig beweegt en dat er om die reden drift optreedt op je subframes tijdens een dergelijke fotosessie.

Als bezitter van een (oude) C9,25 maakte ik kennis van dit fenomeen. Omdat ik na aanschaf van de 2ehands ota er onderhoud aan heb gepleegd ( zoals het smeren van de shuifsysteem) was in den beginne dit geen groot probleem maar door de steeds mindere werking van de smering manifesteerde deze mirrorflipproblematiek zich steeds duidelijker. Wegens mijn fijnmechanische achtergrond voelde ik steeds meer de drang om daar iets aan te doen.

Het idee dat uitgewerkt is om de verplaatsing van de spiegel niet meer te laten gebeuren door één schroefstift maar door 3 schroefstiften die in de omtrek om de spiegel zijn aangebracht. Deze 3 stelschroeven moeten dan synchroon worden gedraaid.

Als eerste werd daartoe op de achterkant van de spiegel een nieuwe plaat gelijmd waar deze 3 stiften zouden aangrijpen. Door een veersysteem moet de spiegel naar voren worden geduwd zodat er geen backlach bij de beweging van de spiegel kan optreden. Het synchroon laten draaien van de stelschroeven wordt door een tandwielkoppeling gerealiseerd. Hier enkele afbeeldingen waarmee duidelijk gemaakt wordt wat ik bedoel.

Hier het idee zichtbaar gemaakt zonder de achterkant van de ota weer te geven. Het veersysteem heeft een zwaardere uitvoering gekregen.

Hier is te zien is hoe de 3 stelschtoeven via tandwielen onderling gekoppeld zijn.

Er moest een zwaarder veerpakket worden voorzien om ten alle tijden dus ook verticaal de spiegel te kunnen tillen. Door conische veren te kiezen was het haalbaar het benodigde lange traject van het veersysteem te realiseren.

In de ruimte waar het originele focussysteem was aangebracht werd nu de motorfocus geplaats. Ook werd er een tellerknop aangebracht om zicht te hebben waar je met je focuspunt bent.

Hierna kon op de op ook deze site beschreven manier de ota rotatiesymmetrisch worden gecollimeerd en was de ota weer klaar voor gebruik.