Kometen

Kometen zijn relatief kleine hemellichamen die rond de zon (is een ster) draaien en uit ijs, gas en stof bestaan. Wanneer een komeet dicht genoeg bij de zon komt en warmer wordt gaat er materiaal verdampen en ontstaat de zogenaamde coma en/of een komeetstaart. Die staart is altijd van de zon afgekeerd. Het vaste deel van de komeet is de komeetkern en kan een doorsnede hebben van 1 tot 50 kilometer. De lengte van de staart kan sterk variëren: van 100 000 tot 1 000 000 kilometer lang (tot meer dan 150 miljoen kilometer lang). Een komeet draait dikwijls in erg elliptische banen om de zon. De omlooptijd rond de zon kan een paar jaar (b.v. komeet Encke) tot vele duizenden jaren bedragen.


Vanaf najaar 2022 was komeet C/2022E3 zichtbaar. De komeet is niet spectaculair want een primakijker is minstens nodig hem te zien maar kreeg toch nogal wat aandacht. Nadelig is geweest dat rond de tijd dat hij het meest helder was er een lange periode van bewolkt weer was en de kans hem waar te nemen erg laag was. Zo heb ik hem ook pas na zijn (niet spectaculair) hoogtepunt kunnen vast leggen.

Komeet C/2023E3      7-2-2023

Komeet C/2023E3      8-2-2023

De ster Hassaleh is een niet opvallende ster in het sterrenbeeld Voerman  die met het blote oog nog goed te zien is.

De komeet verplaatste zich snel  zoals de lengte van de stersporen laat zien.

-------------------------

Zomer 2020 kregen we een mooie komeet te zien. Hij had de naam  C/2020 F3 NEOWISE gekregen. Deze naam is een verwijzing naar hoe de komeet ontdekt is. Vroeger waren dat meestal astronomen ( soms amateurs die zich daar speciaal mee bezig  hielden) maar nu gebeurd dat bijna altijd door instrumenten (al of niet in de ruimte gebracht) die daar speciaal voor zijn ontworpen. 

Half juli werd hij in de morgen laag aan de horizon in het noorden voor het blote oog zichtbaar. Het was nog niet het spektakel dat in het verleden wel eens voorkwam want je moest weten waar naar te kijken om hen te kunnen vinden. In een de verrekijker  toonde hij een lange staart die vooral bij foto's goed te zien was.

Hier een opname van 12 juli om 1.30 uur. De camera was een Canon 6D met een F2,8-180mm lens en er werd 1 sec. belicht bij 3200 iso. Er was dus geen speciale kijker nodig want met vrijwel elke camera kan hij vastgelegd worden.

Komeet Neowise  12-6-2020

Komeet Neowise

Komeet Neowise  23-7-2020

Neowise 23-7-2020

Deze opname is van 23 juli rond 0.30 uur. De opname is gemaakt met een Nikkon F2,8-180mm op de Canon 6Da. Er is 28 x 40 sec op 1600 iso belicht. Het kostte wat moeite om de gasstaart zichtbaar te maken.

------------------------------

Komeet C/2018 Y1 Iwamoto   feb.2019

De niet-periodieke komeet werd ontdekt door amateurastronoom Masayuki Iwamoto in de tweede helft van december 2018. Het object had een vrijwel parabolische baan, en dit was waarschijnlijk de eerste (en mogelijk enige) keer dat het langs de Zon scheert. De komeet bevondt zich tijdens het perihelium op een afstand van 1,14 AE van de Zon en op 0,39 AE van de Aarde. De komeet was zichtbaar aan onze ochtendhemel met een helderheid groter dan achtste magnitude tussen 30 januari en 10 februari, en aan de avondhemel tussen 30 januari en 10 februari. De dichtste nadering van C/2018 Y1 (Iwamoto) tot de Aarde gebeurde rond 5 februari. De afstand bedraagt toen 0,17 AE, (circa 25 miljoen km), dus relatief dichtbij.

C/2018 Y1

De opname is van 11-2-2019 met mijn D25cmF4,8 newton met Canon 6D-70x45sec-1600iso. Het beeldveld is globaal 1,5 x 1°, noord is boven. Je ziet dus de beweging van de komeet in 52 minuten tussen de sterren.

---------------------------------------------------------

Komeet C21p/Giacobini-Zinner - zomer 2018

Dit is een periodieke komeet wat betekent dat hij in een voorspelbare bekende baan beweegt. Deze baan brengt hem elke 6,5 jaar weer in de buurt van de zon. In 2018 is de afstand tot de zon het kleinst op 10 sept. De verwachting is dat de helderheid in die tijd zodanig is dat hij alleen met een prismakijker te zien zal zijn. Deze twee opnamen zijn van de morgen van 7 aug en de helderheid was toen zodanig dat hij alleen in een sterrenkijker te zien was. Er zijn 71 foto’s van 60 seconden belichtig gemaakt met de 25 cm newtonkijker en die zijn op twee manieren samengevoegd. Een waarop de komeet te zien is zoals die tijdens de opnamen tussen de sterren bewoog en een waar de sterren te zien zijn waardoor de komeet zich verplaatste. Volgens de verwachting zal de komeet rond sept zijn grootste helderheid hebben.

21P/Giacobinni-Zinner 7 aug.

 21P/Giacobini-Zinner 7 aug.

Hier komeet 21P/Giacobini-Zinner op de morgen van 19 sept.

Dit is en opname van maar 2 minuten belichtingstijd. Daardoor zie je nu zowel de sterren als de komeet zonder de eigenbeweging. De verplaatsing van de komeet tusen de sterren in die 2 minutenis is wel te zien maar zo gering dat de vorm van de komeet niet noemenswaardig wordt beinvloedt.

-------------------------------------------------

Komeet Catalina (C/2013 us10) in jan. 2016

Eind 2015 werd deze komeet voor ons zichtbaar maar was niet spectaculair . Op 17 jan 2016 passeerde hij de aarde op de korstte afstand van 0,72 AE maar het bleef een zwakke komeet en daarom alleen te vinden met een prismakijker. Opname van 18 jan 2016 met een D92mm-F506 kijker en 60 x 2 minuten belichting. Er is een stofstaart te zien die een andere richting heeft dan de zwak zichtbare gasstaart. Dit komt omdat het gas uitstoten wordt in gelijke richting als het zonlicht waardoor deze altijd naar de zon wijst ongeacht hoe de richting is waarin de komeet beweegt. Maar het stof blijft achter op de plaats waar de komeet zich bevindt en laat dus meer de richting van verplaatsen van de komeet zien. Op de ene opname is de komeet gevolgd en zijn de sterren dus als streepjes te zien en dan komt de zwakke gasstaart tevoorschijn. Bij de andere opname zijn de sterren gevolgd en is de beweging van 2 uur tussen de sterren te zien. Op deze opname is de vorm van de stofstaart beter te zien.
(Klik op de foto voor de volle resolutie)

-----------------------------------------

Komeet Lovejoy voorjaar 2015
Deze opname is gemaakt op 24 jan 2015 en is ruim 1½ uur belicht met een 180mm telelens. Hierdoor is een veel langere staart te zien dan met het blote oog of met een prismakijker en is ook te zien hoeveel hij in die tijd t.o.v. de sterren is verplaatst. Om een indruk van de lengte van te staart te kunnen inschatten is het goed te weten dat de breedte van de foto gelijk is aan 13 x de volle maan. Deze komeet was een aantal weken ( vooral met een prismakijker) op de avond redelijk goed te zien.
(Klik op de foto voor de volle resolutie)

-------------------------------------------

Komeet Lulin voorjaar 2009
Hier zie je twee manieren om een komeet te tonen. Namelijk een waar je de verplaatsing tussen de sterren ziet gedurende de totale belichtingstijd. Maar als de staart dezelfde richting heeft als de beweging van de sterren is een opname waar de komeet getoond wordt zonder de stersporen meestal mooier om te zien.
klik op de foto voor de volle resolutie

Animatie verplaatsing komeet Holmes tussen 7-11 en 18-11 in 2007
Hier zie je twee foto's achter elkaar die de komeet tussen de sterren laat zien. De foto's zijn zo geplaatst dat je dezelfde sterren ziet op het overlappende delen van de foto's. Ook is te zien dat de coma groter maar iets minder helder is geworden. Deze komeet was met het blote oog redelijk gemakkelijk als een klein wolkje ter grootte van de maan te zien. Dit was een komeet met vrijwel geen staart maar wel een grote coma. De coma is de gaswolk om de kern van de komeet.
klik op de foto om de animatie te starten.


Komeet Swan 30-10-2006
Dit is een zwart-wit opname gemaakt tijdens eerste kwartier van de maan waardoor de staart maar zwak te zien is.

 

De volgend opnamen komen uit de oude doos en betreffen heldere kometen van de 2e helft van vorige eeuw. Het zijn dan ook analoge opnamen dus met een gewoon fototoestel op een gewoon statief. In die tijd was het veel moeilijker om relatief zwakker kometen te fotograferen.

Komeet Hale-Bopp1997
Deze komeet was misschien wel de spectaculairste van de afgelopen halve eeuw. Hij was bijna een jaar lang (1996-1997) te zien met een prismakijker en een lange tijd ook met het blote oog, Deze (kleuren) foto is van juli 1997, (nadere gegeven niet meer voorhanden). Buiten de witte stofstaart is hier ook nog de zwakke blauwe gasstraat te zien. De sterren links boven zijn van het sterrenbeeld Perseus
(klik op foto voor de volle resolutie).

 

Komeet West 1976
Deze opname is van 5 april 1976 met een telelens 135 mm. De komeet was makkelijk met het blote oog te zien. De boom die te zien is is dezelfde als op de hierop volgende komeetopname.
(klik op foto voor de volle resolutie).

 

 

Komeet Bennett 1970
Deze foto’s zijn van 29 maart 1970.
Door de boom op de overzichtsopname is goed in te schatten hoe spectaculair groot de verschijning van deze komeet aan de ochtendhemel was. Hij was heel duidelijk met het blote oog te zien maar omdat dit in de vroege ochtenduren te zien was heeft het grote publiek er niet zoveel van meegekregen. Omdat de staart in dezelfde richting wees als de beweging van de sterren laat de opname met de telelens van 20 sec de sterren duidelijk als streepjes zien zonder echter de vorm van de komeetstaart te veel aan te tasten.
(klik op foto voor de volle resolutie).