Saturnus 08-04-2010

Saturnus 08-04-2010.

Deze opname is gemaakt ruim een half jaar later dan het moment dat we door het vlak van de ring gingen en dat daarom de ring dan als een dunne lijn zagen. De opening van de ring is daardoor nog steeds gering maar je ziet hier nog een zwakke restant van een wervelstorm op het zuidelijk deel van de atmosfeer van Saturnus. Op Saturnus zijn dergelijk stormen erg zeldzaam terwijl op Jupiter er altijd van dergelijke stormen sprake is. De Rode Vlek is daarvan het meest sprekend voorbeeld maar soms vormt er zich ook een kleine rode vlek die dan de Baby Red Spot wordt genoemd ( zie item Jupiter)